درباره ما

تاریخچه موسسه حقوقی عدالت گستر داتستان

موسسه حقوقی داتستان ثبت شده به شماره 34290با تکیه بر تجربیات و سوابق درخشان اساتید دانشگاهی،قضاوت و وکلای دادگستری و سردفتران و مشاوران حقوقی با رویکرد رفع حداکثری موانع حقوقی موجود برای مدیران و موسسین شرکت ها شروع به فعالیت است.
برآورد تجارت مدیران این موسسه در طول بیش از یک دهه و نیم در حوزه های تخصصی متفاوت در گستره حقوقی منتج به ارائه خدمات متعدد به اشخاص حقیقی و حقوقی،خصوصا شرکتهای فعال در عرصه بین المللی گردیده است تا جایی که امروزه میتوانیم اعلام نمائیم که این موسسه،یک موسسه هوشمند و پاسخگوست.
تلاش مدیران موسسه برای جلب و حفظ رضایت موکلین و مراجعین بزرگترین سرمایه ایست که در کنار دانش و تجربیات همکاران،توانسته ما را به موسسه ای خوشنام و مسئول تبدیل نماید.

داود حبیبی
رئیس هیئت مدیره

آمنه عنبرستانی
عضو هیئت مدیره

پریسا حبیبی
مدیر عامل

علی رضا عنبرستانی
کارشناس

اسماعیل صالحی
کارشناس

افسانه فرخ زاده ها
کارشناس

رضا کلانتری
کارشناس

اسماعیل گلی پور
کارشناس