به موسسه حقوقی عدالت گستر داتستان خوش آمدید

دعاوی تجاری

اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک و سایر اسناد تجاری و اسناد رسمی و عادی......

ادامه مطلب

ثبت شرکت

ثبت شرکت ها با انواع سهامی خاص ، عام ، تجاری و.....
با اساسنامه های عام و خاص

ادامه مطلب

انحصار وراثت

هرکس دردنیا به یک عده علقه ی تامی دارد ومایل است که بعدازفوت اواگر اموالی دارد به همان شخص برسد

ادامه مطلب

وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری - اعم از حقوقی یا حقیقی - به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

انواع وکالت
  • وکالت مطلق
  • وکالت مقید

«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد». (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)
«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱قانون مدنی) در یک تقسیم بندی وکالت به وکالت قضایی و غیر قضایی تقسیم می شود
: وکالت قضایی: عبارت است از اینکه شخص در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی می نماید. این نوع وکالت محدود به امور قضایی است مانند اعطای وکالت به وکلای دادگستری.
وکالت غیر قضایی: عبارت است اینکه شخصی به طور رسمی یا عادی جهت انجام امور کاری یا اداری خود به شخص دیگری وکالت می دهد.


مشاوره حقوقی تلفنی